Modele zmiany zachowań zdrowotnych

Fishbein i Ajzen stworzyli teorię uzasadnionego działania dla zachowań intencjonalnych (wolicjonalnych), która została étendu i nazwana Teoria planowanego zachowania. W tej koncepcji zachowano spostrzegane kontrole zachowania, un zamiast zmiennych z modelu przekonań zdrowotnych wprowadzono postawy względem danego zachowania i subiektywne normy. Czynnik postawy Mia ł wprowadzić Element emocjonalnego ustosunkowania się do problematyki Zdrowia, a subiektywna Norma była rozumiana jako conviction normatywne o tym, że autorytety, osoby znaczące popierają Zachowanie zdrowotne. Modèle Ten znakomicie sprawdził się w badaniu gotowości do naturalnego karmienia, gdzie między przez właśnie oczekiwania męża i Matki okazały się ważne dla motywacji do karmienia piersią je dłusci trwania tej czynności. W innych badaniach bardziej sprawdzały się zmienne poczucia kontroli, które Zarówno wzmacniały intencję, Jak i wpływały pozytywnie na samo Zachowanie. Nous wszystkich tych modelach pomijano Jednak czynniki sytuacyjne. MODELE społecznej psychologii poznawczej wyjaśniające zachowania zdrowotne je zmianę zachowań Trzy grupy modeli ze względu na wyjaśniany zakres zachowania:-motywacyjne (kształtowanie motywacji Czy intencji podjęcia zachowania; ujmują czynniki decydujące o powstaniu zamiaru inicjacji zachowania)-postintencjonalne (czynniki wpływające na wykonanie już istniejącego zamiaru)-procesualne i fazowe (uwzględniają Fakt, że zmiana zachowania przebiega w czasie, w postaci dających się wyodrębnić FAZ) modèle przekonań zdrowotnych. -najstarszy, Lata 50; Mia ł wyjaśnić, w jaki sposób kształtuje się gotowość do udziału w akcji profilaktycznej; -podobieństwo do modelu psychologicznej teorii podejmowania decyzji; -spostrzegana podatność na chorobę = subiektywne prawdopodobieństwo zachorowania; -spostrzeganie korzyści moins spostrzegane przeszkody = użyteczność wyniku; -ne się działań praktycznych potrzeba Trzech warunków: a) obecność motywacji do działania (Iloczyn spostrzeganej podatności i spostrzeganej powagi (Muszą być większe niż 0)); b) ocena użyteczności działania (użyteczność Musi być większa OD poniesionych Strat); c) gotowość ne działania (CUE wyzwalający czynnik)-próba dopasowania modelu do danych empirycznych pochodzących z mauvais.

Comments are closed.

RSS
Follow by Email
Facebook
Instagram